Ljubite neprijatelje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 5, 38-48

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?

Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

Riječ Gospodnja.

 

U Evanđelju ove nedjelje Isus nastavlja svoj govor na gori. Ovoga puta radi se o ljubavi prema bližnjemu i još vise o ljubavi prema neprijatelju.

Isus nas podsjeća najprije na zakon Starog zavjeta. U njemu je ljubav prema bližnjemu strogo naložena kao zapovijed “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe” (Lev 19,18).Ljubav prema bližnjemu je bila ograničena na sunarodnjake. Zakon nije bio u tome da treba mrziti neprijatelja ali je to odgovaralo nadaleko proširenom mentalitetu. Ali i mi smo skloni potvrditi takvo shvaćanje. Predodžba o ljubavi prema neprijatelju nas straši kako možemo biti dobri prema onima koji nam žele ili čine zlo?

Isus nas poznaje kao nitko. Zna naše teškoće, naše nemogućnosti da ljubimo neprijatelje. Ima bližnjih koji nas ne mogu, odbijaju. Također i mi nismo prema svakom dobri prijatelji, nego ih odbacujemo.

Isus međutim po svojoj rijeci želi nešto pokrenuti. On traži od nas konkretne korake približavanja i izmirenja. Ako govorimo:,,Što se mene tiče moj bližnji” tada se ne čini ništa. Fronte se stvrdnjavaju a odbacivanje raste i rada se mržnja i neprijateljstvo.

Odakle crpimo snagu za takvu ljubav? Kako nadilazimo zapreke i granice? Isus kaže: gledajte prema Bogu, vašem nebeskom Ocu. On je savršen, on je uvijek dobrostiv. Svima daruje svoju ljubav i onima koji to ne zaslužuju. On daje da sunce obasjava i zle i dobre, da kiša pada pravednima i nepravednima.

Ako smo sinovi i kćeri Božje tada želimo za primjer uzeti Boga i njegova  sina Isusa Krista. Imamo unutarnju slobodu početi s dobrom. Ne trebamo čekati da bližnji prema nama bude milostivo raspoložen. Na nama je da njemu  dokažemo dobro i pobijedimo njegovu mrzovolju i neprijateljstvo. Puno je dobrih i izgrađujući primjera u svakodnevnici. Uvijek i iznova Gospodin nas pokreće na ljubav i dobro prema bližnjima. Sakrament svete ispovjedi nam u tome pomaže,u njemu otkrivamo pomirujuću snagu.

U tome nam pomaže molitva Majci Božjoj za ljubav. Ona ne može podnijeti da joj djeca hodaju u zabludi i da trpe štetu na duši i tijelu. Preporučujemo se njenom majčinskom zagovoru, ne samo za nas i naše bližnje nego i za naše neprijatelje. Želimo ih ljubiti i time učiniti prijateljima.

 

Draženka

 

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU