Ištite i dat će vam se!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 11, 1-13
Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite:
Oče! Sveti se ime tvoje!
Dođi kraljevstvo tvoje!
Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!
I otpusti nam grijehe naše:
ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!
I ne uvedi nas u napast!«
I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.
I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.
A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!«
Riječ Gospodnja.

Gospodine, nauči nas moliti!

Ove nedjelje u centru zbivanja je molitva. Slušamo Abrahama kako se  zauzima molitvom za spas, Sodome i Gomore. Divimo se njegovoj upornosti nastojanju da se grad spasi. Psalam nam donosi molitvu zahvale i to može biti i naša molitva. Sveti Pavao nas upućuje na Isusa Spasitelja i Otkupitelja.
U današnjem evanđelju sveti Luka nam usmjerava zanimanje na Isusa kao molitelja. Isus se povlači u osamu da bi razgovarao sa svojim Ocem. Uvijek je molio i djelovao u skladu s voljom Očevom. Učenici su Isusa promatrali dok moli, divili se i gorljivo čeznuli da i njih nauči moliti. Isus ih je naučio moliti „Očenaš“. Ova molitva je sažetak naše vjere, rezime evanđelja. „Očenaš“ je usmjeren na čovjekova vremenita i vječna dobra. Na što nas Bog poziva od početka do kraja našeg zemaljskog hoda? Sve je sadržano u ovoj jednostavnoj a tako dubokoj molitvi. Molimo se polako i s punim povjerenjem. Bog nas poziva da budemo sveti kao što je i on svet, poziva nas da mu se predamo da nas on vodi, da živimo u Njegovoj prisutnosti. Kada smo izloženi napastima i kušnjama On nam daruje Duha Svetoga. Naš Otac je milosrdan i uvijek oprašta. Budimo i mi takvi.
Po Duhu Svetom primamo ljubav koja povezuje naša srca s Bogom i bližnjima. Potiče nas da sada započne Kraljevstvo Božje među nama. Ima puno definicija molitve i svatko sebi nađe ono što mu u datom trenutku odgovara (molitva hvale, zahvaljivanja, slavljenja, zagovaranja, blagoslova, klanjanja…) Može biti osobna, a može biti i zajednička, uzdah duše, otkucaj srca, suza, pjesma, s riječima ili bez riječi. Život kao molitva.
Budimo zahvalni i sretni što smo djeca koja imaju Oca Nebeskog kojemu je stalo do svakog od nas, kao da smo jedini na svijetu.
Pružimo ruku Mariji i Isusu da nas polože na Očev dlan i da razgovaramo s Njim kao što dijete razgovara sa svojim ocem.

LIDI

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU