NACRT POUČAVANJA

 

Uvod: važnost molitve

 1. Moliti u Duhu
 2. Neprestana molitva
 3. Različitost molitve
 4. Ustrajna molitva
 5. Zagovornička molitva

 

 Važnost molitve

 

Molitva je disanje duše. Ona je naša duhovna pupčana vrpca što dovozi Božju hranu i kisik. Evo kako s. Ivan Krizostom, jedan od crkvenih otaca iz V stoljeća, opisuje molitvu. “Riba izvan vode ne može živjeti. Za kratko vrijeme umire. Tako niti čovječja duša ne može postojati bez molitve: stupnjevito će postati  ravnodušna i umrijet će. Uvjerimo se, dakle, da je ne moliti i izgubiti život duše – tj. milosti Božje – jedna te ista stvar“.

 

A sveta Tereza Avilska kaže ovo, glede molitve i posljedica ravnodušnosti prema njoj: “Duše koje nisu navikle moliti su kao hromo i paralizirano tijelo, koje unatoč što ima ruke i noge, ne može ih koristiti. Stoga zapostaviti molitvu, izgleda čini mi se kao napustiti glavni put; kao što su molitva vrata kroz koja ulaze sve Božje milosti, ne znam kako bismo drukčije imali ijednu”.

 

Ako je molitva bitna stvar za kršćanski život, toliko više ona ima najveću važnost u životu svih onih koji vrše službu voditelja.

 

Isus je obećao da ćemo ako budemo sjedinjeni s Njim donijeti plod. “Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti”. (Iv 15,5). Prije mnogo stoljeća Bog nas je opomenuo: “Ne silom niti snagom, već duhom mojim! – riječ je Jahve nad vojskama” (Zah 4, 6b).

 

Razlog zbog kojega više puta uspijevamo učiniti tako malo je taj što ne idemo zajedno s Bogom. Moć naše službe proizlazi iz naše duhovnosti, koja se na svoj način rađa iz naše osobne intimnosti s Kristom. Molitva je prava limfa našeg služenja drugima. Prema tome, voditelj ne bi smio biti ispred onih koji ga slijede osim u prakticiranju molitve.

 

Kako možemo nastaviti rasti u molitvi, da možemo rasti u sličnosti Kristu (svetost) i našem služenju drugima (poslanje)? Samo Sveto Pismo opisuje način kako postići taj rast: “Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete” (Ef 6,18). Kako mi se čini, opomene ovog retka su mi pomogle da rastem u molitvi.

 

 1. Moliti u Duhu

“Molite u jedinstvu s Duhom…” Molite u Duhu

Kako se obavlja molitva u Duhu? Rim 8,26-27 nam objašnjava: “Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajima. A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha; zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete”.

Duh Sveti moli za nas i istovremeno nas sjedinjuje sa svojom molitvom. Juda u 20 retku svoje poslanice nas potiče (izaziva) da razvijamo i rastemo u ovom svetom uzajamnom djelovanju s Duhom: “Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se uz suradnju Duha Svetoga”.

Duh Sveti nam govori za što moramo moliti, kako moramo moliti i kako ući u dublji i znakovitiji odnos s tri osobe Presvetog Trojstva. Razum i shvaćanje (intuicija) ograničavaju našu molitvu. Uz pomoć Duha Svetoga, oni su nadahnuti od Neba. Osim toga mi smo Njegov Hram. On prebiva u nama i stoga možemo moliti u Njegovoj moći i s Njegovom snagom.

Kroz Karizmatsku Obnovu Bog daje nama, članovima Svoga Tijela, dar jezika. U biti ovo je dar molitve. Naš molitveni život je blagoslovljen ovim darom. Živimo ga uvijek više i dajmo prostor Duhu Svetom. Posredstvom ovog dara On može moliti uvijek više kroz nas i s nama.

 

 1. Neprestana molitva

“Bez prestanka se molite…”. (1 Sol 5, 17)

Ovo je ono što karakterizira praksu prvih kršćana; “Svi su ovi bili jednodušno ustrajni u molitvi zajedno s nekim ženama, Isusovom majkom Marijom i braćom njegovom” (Dj 1,14). Isus nam je preporučio da uvijek molimo. On sam je molio neprestano. Pavao govori Solunjanima “Bez prestanka se molite” (1 Sol 5,17).

Molitva nije povremeni rad niti za jednog kršćanina. Ne postoje dvije kategorije kršćana, oni koji mole neprestani i oni koji mole povremeno. Ipak moramo postaviti pitanje: “Je li moguća neprestana molitva?”. Odgovor je: “Da i ne!”. Naravno da je nemoguće imati neprekinuti razgovor s Bogom u svakom trenutku. Ali možete živjeti na neprestan način u Njegovoj svetoj nazočnosti, biti “uprljani” od Njega. Živjeti u Njegovoj nazočnosti nije neka dužnost, nego pravo po rođenju. Za osobe koje rastu u molitvi i svetosti, ovo je prirodna stvar kao i udisanje zraka.

Srednjovjekovni redovnik Lorenzo je govorio o svom iskustvu neprestane molitve u klasiku: “Iskustvo Božje nazočnosti“: “za mene vrijeme posvećeno svjetskim brigama ne razlikuje se od onoga posvećenoga za molitvu; u žamoru moje kuhinje, dok se neke osobe bave istom brigom, zanimajući se raznim stvarima, ja posjedujem Boga s unutarnjim mirom skoro kao kada klečim”.

Neprestana molitva  nije samo ideal koji se ne može dostići, nego je nešto što je moguće. Svi možemo iskusiti neprekinuti unutarnji dijalog s Bogom.

 

 1. Raznovrsnost molitve

“Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete…” Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite.

Ako molimo neprestano, različite situacije koje susrećemo zahtijevaju raznovrsne načine molitve. Mislite na razne okolnosti koje moramo susresti u svakodnevnom životu, na našem odgovornom položaju, u služenju drugima; molitva da se odupremo napastima, da postignemo mudrost i moć duha, za duhovnu borbu; zahvalna molitva i molitva pohvala, za postizanje zaštite, duhovni rast, uvjeravanje i ona za posredovanje u teškim situacijama, itd.

 

 1. Ustrajna molitva

“Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete…”

Ohrabrivati na neprestanu molitvu bijaše česta tema Isusovih poučavanja o molitvi: “Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!” (Mt 7, 7). U Getsemaniju Isus potiče svoje učenike: “Bdijte i molite da ne padnete u napast” (Mk 14, 38).

 

Kao odgovorni, molimo li ustrajno za naše skupine, naše službenike i razne službe? Za naše obitelji? Za Crkvu? Postoje li teške osobe, odgovorne situacije, idealni poticatelji za koje bi morali neprestano moliti? Rastimo u ustrajnosti. Gospodin odgovara na našu ustrajnu molitvu.

 

 1. Zagovornička molitva

“Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete…”

    “Sveti”, koji su vjernici u Krista moraju imati veliko mjesto u našoj molitvi. Nekoliko puta Pavao hrabri Crkvu “molite također za mene”; Pavao je poznavao koristi od molitve. Zagovornička molitva donosi milost u naš život, proizvodi zaštitu, ima za posljedicu duhovni rast. Molitva za naše skupine i zajednice otvara vrata velikom broju znamenja i čudesa.

 

Stvara jedinstvo gdje je podjela; donosi život gdje je apatija, mlakost i ravnodušnost.

Na koncu, ako želimo nastaviti rasti u molitvi, moliti u Duhu posredstvom neprestane molitve “u svakoj prigodi”; raznovrsnim molitvama, sa “svakovrsnom molitvom i prošnjom” i zagovornom molitvom “za sve svete”, osjetit ćemo se potaknuti, motivirani i nikad nećemo izgubiti duh. “Kada počnem moliti”, pripovijeda jedan poznati kršćanin, “nalazim da je moje srce neraspoloženo ići prema Bogu, a kada je s Njim, tako se opire ostanku”. Upravo u ovom trenutku moramo sami sebe naložiti disciplinu: “Kada se osjetite neraspoloženi za molitvu, ne odustajte”, savjetuje on “nego se natjerajte moliti, također i onda kada mislite da to nećete uspjeti”.

 

Ne postoji drugi način da naučimo moliti i rasti u molitvi, osim kroz samu molitvu!

 

Pitanja za razmatranje:

 

 • “Molitva je prava limfa našeg služenja drugima”. Koju važnost dajete molitvi na vašem putu s Gospodinom?

 

 • Koji prostor dajete Duhu Svetom u vašem molitvenom životu tako da vam On može reći za što biste trebali moliti i kako  moliti?

 

 • “Molitva nije povremeni rad niti za jednog kršćanina”. Molite li povremeno ili neprestano?

 

 • Molite li ustrajno za vašu službu, vašu obitelj, Crkvu itd.?

 

Preuzeto s dopuštenjem iz ICCRS NEWSLETTER, svibanj/lipanj 1999

© za prijevod Fra Nikola

RASTI VIŠE U MOLITVI (Nikol Baldacchino)