Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju  4 , 1-11

U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ’Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Isus mu kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’« Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

Riječ Gospodnja.

 

S današnjoj nedjeljom ulazimo u korizmeno vrijeme. Milosno vrijeme hod je prema punini života i ljubavi. Bog nas poziva da tijekom korizme djelima pokore i milosrdne ljubavi osnažimo vlastiti život. Korizma je vrijeme vježbanja za svakodnevne kušnje u kojima nas đavao bez poteškoća pobjeđuje, ako ne prepoznamo njegovu taktiku. Nitko od nas nije pošteđene kušnje kruha, čudesa, novca i zemaljske slave.

Zato je potrebno da, u ovo milosno vrijeme, uđemo u dublju spoznaju sebe. Griješimo više zbog nepoznavanja sebe nego iz zloće. Kako upoznati sebe?

Otiđimo zajedno s Isusom u pustinju. Gledajmo ga, slušajmo ga i činimo ono što on čini.

Sjetimo se Adama i onoga što je učinio. Današnji čovjek se ponaša poput Adama. Misli da mu ne treba ni vjera, ni poslušnost. Misli da može  biti kao Bog. Po njegovoj neposlušnosti svi smo postali grešnici. A, Isus? Po njegovoj pokornosti volji Očevoj možemo i mi postati pravednici. Gledajmo Isusa i kako on pobjeđuje đavla. Na što se on o slanja? Na za pisanu Božju Riječ. Te riječi su i za nas kao sredstvo borbe protiv zloga. Kako prianjamo uz Božju Riječ i kako se njome služimo? Koliko je živa, snažna i djelotvorna u našoj pustinji?

Tražimo li prostor za Božja nadahnuća kojima nas Duh Božji snaži za izazove u svakodnevici? Riječ Božja nas izaziva u pozitivnom smislu riječi, da idemo granicama pravog života i da ne propadnemo u provaliju propasti i smrti. Neka nas Isus svojom Riječju i primjerom povede tim Svetim, spasenjskim putem ove korizme. Smiluj nam se Bože, po milosrđu svome!

Lidi

PRVA KORIZMENA NEDJELJA