Bezgresna Djevice Marijo, danas ti u hramu svoga srca posvećenog tebi i tvome sinu Isusu Kristu prikazujem sve svećenike svijeta, sv. Oca Papu, kardinale, biskupe, svećenike, da ih po svome bezgrešnom srcu prikažeš svome ljubljenome sinu Isusu, da on posveti njihove živote, uzdrži ih u teškim kušnjama, prosvjetli novim nadahnućima po kojima će biti svijetlo svijeta i sol zemlje, da im bude snaga i jakost u svim borbama svijeta i tijela. Očuvaj ih Majko Svećenika u čistoći i predanju, da tako posvećeni mogu posvetiti nas i cijeli svijet!

Ti koja si nada i radost svijeta isprosi im radost u njihovom pozivu da mogu vratiti nadu, podići vjeru i širiti ljubav u ovom palom svijetu. Po njihovim posvećenim rukama i po tvom prečistom srcu prikazujem ti danas cijeli svijet.

Tako neka bude. Amen! Aleluja.

Prikazanje Isusu po Mariji!