Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.

Iv 16, 12-15

 

Danas slavimo dvostruko otajstvo Božje veličine u njegovoj Trojstvenosti i otajstvo Božje slike utisnutu u čovjeku. Ovdje na zemlji čovjek kršćanin može i treba biti živa slika Božja. Silan je Bog u svojim djelima. On to s nama i na nama želi učiniti, baš kao što je činio u povijesti Božjeg naroda u apostolske vrijeme, u vremenima prvih kršćanskih svjedoka mučenika, u svakom vremenu gdje je Crkva bila i jest pravo Tijelo Kristovo.  Presveto Trojstvo je uzvišena i nespoznatljiva tajna naše vjere. Bog je jedan i jedinstven u svojoj božanskog naravi,  a ipak u isto vrijeme Trojstveni u božanskim osobama kao Otac, Sin i Duh Sveti. Bog se prema čovjeku postavlja kao otac, stvara nas na svoju sliku. Uzima nas u svoju obitelj i u Isusu Kristu čini nas dionicima svoje svetosti i božanskog života. Po vjeri imamo pristup u ovu milost. Nismo ni pridošlica, ni tuđinci nego sugrađani svetih i ukućani Božji. To je ono što po sebi ni jedan vjerni, ni jedan pobožnik ne bi se usudio ni pomisliti. Ali vjerujemo Božjoj riječi i njegovoj milosti. Tko može zvijezde prebrojiti, tko može dokučiti krajeve svemira? Tko bi to mogao Boga spoznati i razložiti? Nitko. Međutim, Bog nam se u Isusu Kristu otkriva i razotkriva, otkriva nam kakav je s nama i među nama, kakav je zbog nas i radi nas. Premda Stvoritelj uzima nas za svoje prijatelje, proučava nas, vodi nas, šalje nam ljude i upućuje kako treba živjeti da bi stvarno bili sretni. Nakon Kristove smrti i uskrsnuća šalje nam svoga Duha koji Kristove vjernike upućuje u svu Istinu. Danas nam se Bog u svojoj Riječi na poseban način predstavlja  kao onaj koji je prisutan, koji nam je blizak, koji nas ljubi. Presveto Trojstvo je zajednica ljubavi. Znak križa podsjeća na prisutnost Presveto Trojstva i dok se križamo zahvalio Bogu što nam je po Isusu otkrio tajnu svog života, dubine Božje. Slava Ocu koji nas je stvorio, Slava Sinu koji nas je otkupio, Slava Duhu Svetom koji nas je posvetio. Što možemo naučiti od Presveto Trojstva? Nitko sebe ne stavlja u središte. Svaka od božanskih osoba upućena je u ljubavi na onu drugu. Ljudi su nam darovani u različitosti da bi se obogaćivali, da bi se učili strpljivosti, poštovanje, uvažavanje i da na taj način izgrađujemo civilizaciju utemeljenu na ljubavi.

Lidi

PRESVETO TROJSTVO