Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 3, 16-18

 

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

Riječ Gospodnja.

 

Ovaj kratki  ulomak iz Ivanovog evanđelja prikazuje neizmjernu veličinu Božje ljubavi za nas. „Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, nego da ima život vječni.“ Bog me ljubi. Bog nas ljubi. I to nije prazno slovo na papiru, nego zbiljnost duhovne naravi koja otvara prostranstva raja za svakog čovjeka. Danas se možemo upitati: Koliko sam svjestan/svjesna da me Bog ljubi? Ljubi nas baš takve kakvi  jesmo, sa svim našim manama, grijesima i propustima. Toliko je neizmjerna Božja ljubav za nas da je poslao svoga jedinorođenog Sina da nas spasi. Ima li veće ljubavi od ove? Svemogući Bog šalje svoga jedinorođenog Sina, jedino dijete da podnese žrtvu za nas, da bi mi imali put u život vječni. Jedini kriterij je vjera, da povjerujemo u Isusa, da se pouzdamo u Isusa, da se oslonimo na njega. I nije dovoljno reći „ja vjerujem“ u Isusa, ako svojim djelima to ne dokazujemo. A nije lako Isusove riječi provesti u djela. Isus kaže: „LJUBI BLIŽNJEGA SVOGA KAO SAMOGA SEBE.“ Ta zapovijed uključuje ljubav prema svakom čovjeku, pa i onom koji je u grijehu, pun zavisti i mržnje, koji nas osuđuje bez razloga. Isus nas poziva da ljubimo Njegovu sliku u svakom čovjeku, ali ne i grijeh. I tko povjeruje i pokuša živjeti prema Isusovim riječima, tomu se ne sudi. A to znači da je Duh Sveti ojačao srca vjernih, dao im ustrajnost u trpljenju, utjehu u nedaćama i milost prebivanja u Božjoj blizini. Na blagdan Presvetog Trojstva slavimo ljubav trojedinog Boga: Oca stvoritelja, Sina otkupitelja i Duha Svetoga branitelja i tješitelja. „Otac rađa, Sin biva rođen, a Duh Sveti ishodi.“ (KKC 254)  I zato na blagdan Presvetog Trojstva usmjerimo  svoj pogled prema Bogu živome koji čini da ono za šta nas je poslao u ovaj svijet, dobije svoj put k spasenju, kroz našu poniznost, poslušnost i povjerenje u Božje milosrđe.

Ankica

 

PRESVETO TROJSTVO