Zasja mu lice kao sunce.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 17, 1-9

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

Riječ je Gospodnja.

Preobraženje Gospodnje je jedno od Otajstava svjetla koje razmatramo dok molimo Gospinu Krunicu.
Ovaj događaj je trebao biti svjetlo Isusovim učenicima koji su čuli od Njega da treba mnogo pretrpjeti, da će ga glavari svećenički i pismoznanci odbaciti te da će biti ubijen i treći dan uskrsnuti. Teško im je bilo prihvatiti tu istinu. Nisu razumjeli što znači uskrsnuće a Isusove riječi o odbačenost nisu se slagale o njihovoj predodžbi o Mesiji-Pobjedniku. Pred očima im je bila slika Sina Čovječjga iz Knjige Proroka Danijela- slika Mesije kojem bi predana vlast, čast i kraljevstvo da mu služe svi narodi-vlast njegova vlast je vječna.

Činilo im se da je Isus upravo taj Spasitelj. Bili su svjedoci njegovih silnih čudesa: uskrisivanja mrtvih, ozdravljenja, istjerivanja demona… Njihov Učitelj je imao moć i nad prirodom- ušutkao je oluju, čudo umnažanja vina, kruha… Oni su se nadali i u političko oslobođenje od rimskih okupatora. Sada slušaju najavu poraza dok istina Njegova uskrsnuća ne dopire do njih.

U takvoj situaciji proživljavali su unutarnju dramu i nesigurnost koja se ticala Isusa kao psobe i autentičnosti Njegova poslanja. U takvim okolnostima unutarnje krize učenika, Isus vodi sa Sobom u goru “tri stupa” iz apostolskih redova; Petra, Jakova i Ivana i preobražava se pred njima tijekom molitve. Tako su na trenutak mogli iskusiti Njegovu proslavljenu prisutnost koja će postati trajna stvarnost nakon Njegova uskrsnuća.

U tom viđenju pojavljuju se dva najveća autoriteta Starog Zavjeta: Mojsije i Ilija, prvi je učitelj Zakona a drugi je Ilija, jedan od najvećih proroka. Mojsijev i Ilijin razgovor s Isusom o Njegovoj muci i smrti bio je potreban kao potvrda Isusova poslanja. To potvrđuje Glas iz oblaka koji pripada samom Ocu Nebeskom: “Ovo je Sin moj, izabranik! Njega slušajte!”

Ovo iskustvo je pomoć Isusovim učenicima u krizi kroz koju su prolazili, pripremiti ih za događaje Velikoga Petka kako ne bi posumnjali u Učitelja.
Današnji blagdan je prilika da Bogu zahvalimo za iskustvo Njegove prisutnosti u našem životu.

Prisjećamo se vlastitih “brda preobraženja” i iskustva Božje blizine. On me i dalje želi snažiti u mojim krizama, neizvjesnostima i duhovnim borbama. Poziva me sa sobom na goru molitve, duhovnih vježbi, razmatranja Riječi, sudjelovanja u Sakramentima kako bi se osnažena iskustvom Njegove preobražavajuće prisutnosti mogla vratiti svojoj svakodnevnici i ispunjavati Božju volju u običnoj sivoj svakodnevnici.

Hvala Ti i slava Gospodine za Tvoje i moje preobraženje po Tebi! Amen, Aleluja!

Draženka

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO