Duh Sveti poučavat će vas o svemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu  14, 15-16.23b-26

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«

Riječ Gospodnja.

 

Hvaljen Isus i Marija draga braćo i sestre!

Za nas vjernike pravi život, duhovni život izvire iz Duha Svetoga. Na Duhove je Duh Sveti dao snagu i mudrost da mudro i smjelo navješćuju evanđelje. Današnji je dan stoga ujedno i rođendan Crkve sazidane na temelju apostola. Taj isti Duh i danas okuplja Kristovu Crkvu tj. nas vjernike, ispunja nas mudrošću i odlučnošću da svojim životom svjedočimo evanđelje Kristovo.

Na dan pedesetnice na apostole silazi Duh Sveti, silno su ushićeni, Duh ih je poučio i obasjao jasnoćom. Sad su shvatili kad je Isus govorio da će ih Duh poučiti. Osjećali su kao da su u nebesima, sve im je jasno, sva se vrata otvaraju, sve je moguće Duhu Svetom. Propovijedali su ,svi su ih narodi razumjeli, pravo čudo.

Tako isto se događa i danas, Bog svoga Duha izlijeva u naša srca, u srca svih ljudi. Po silasku Duha Svetoga Petar nije bitno promijenio svoju narav, ostao je Petar, Ivan-Ivan… Ali po njima je djelovao Duh Božji, po nesavršenom Petru. Tako su gledali židovske starješine, nisu slušali sto Isus govori ,nisu obraćali pozornost na snagu Duha koji je bio u njemu nego su gledali na ono sto su smatrali slabošću, da je iz Galileje, da nije farizej, ne uklapa se u okvire njihove pobožnosti. Da li sam ja kao Kristov sljedbenik otvorena da čujem sto mi Krist govori? Molim ga da mi se na oči i u srce ne uvuče osuda i prezir za one koji mi govore jer se Bog želi poslužiti njima, kolebljivim Petrom, progoniteljem Pavlom i carinikom Matejom. Pismo kaže: ,,Duh puše gdje hoće.”

Blagdan Duhova označava prijelaz iz starog saveza. Duh Sveti silazi na dan kada je židovska zajednica slavila dar zakona dan Mojsiju na brdu Sinaj.

S Isusom i djelovanjem toga Duha vjernik nije onaj koji je poslušan na obdržavanje zakona nego onaj koji slici Ocu živeći ljubav sličnu njegovoj. U tome se očituje dar Duha.

U ulomku današnjeg Ivanova evanđelja Isus traži od apostola da ga ljube ali to čini kad ih je učinio sposobnim za ljubav. ,,Ako me tko ljubi zapovjedi će moje čuvati”- zapovijed ljubavi, ona se ostvaruje na mnoge izvanjske načine.

,,I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Branitelja”. To je ,,Branitelj”, zaštitnik, odvjetnik. Tog Duha Bog nam daje da nam ne dolazi samo kad nam treba nego da bude s nama zauvijek. Želi nam reci da je prisutnost i djelovanje Duha konstanta- neprestano je prisutan. Isus dalje kaže: ,,Ako me tko ljubi čuvat će moju riječ….”

Čovjek postaje jedno istinsko svetište iz kojeg isijava ljubav, Božje milosrđe. Bog se nudi čovjeku da ga prihvati kako bi svoju Božansku ljubav proširio i na druge. Sada je sam čovjek svetište tj. zajednica Isusovih vjernika koja ima zadaću ići prema odbačenima.

Duh Sveti posvećuje, odvaja nas od strane zla a onoga tko ga prihvati privlači na stranu dobra i posvećuje.

Prisutnost i djelovanje Duha u zajednici dati će sposobnost da na nov način odgovori na potrebe današnjeg čovjeka. Ono sto su mogli apostoli i mnogi drugi činiti snagom Duha Svetoga to smo i mi pozvani činiti snagom  tog istog Duha.

Gospodine, otvori nam srce i izlij u nas svoga Svetoga Duha da budemo tvoji svjedoci sve do na kraj svijeta! Amen!

Draženka

PEDESETNICA –  DUHOVI