Svjedoci smo svaki dan kako su ove riječi iz svetog Pisma  istinite i žive u današnjem vremenu  i koliko je današnji čovjek izložen djelovanju, napasti, kušnji, grijehu a onda i zarobljavanju od sotone. Dovoljno je malo osvrnuti se oko sebe i bit će nam sve jasno. Ni naše vrijeme se puno ne razlikuje od prošlih vremena kroz povijest čovječanstva.
Svako vrijeme je imalo svoja iskušenja i borbe.
U svetom Pismu čitamo kako su se osobe pa i čitavi narodi borili protiv napasnika koji je sijao strah i smrt. Sotona je uvijek nalazio put, koristio razne situacije, slabosti i grijehe da bi zarobio čovjeka.
Danas je tih prilika i situacija sve više, a čovječanstvo je  sve udaljenije od Boga i lakše pada u napast.

U Novom zavjetu vidimo kako dolazi Sin Božji utjelovljen u čovjeku,  prihvaća na sebe sve grijehe, opačine  i prokletstva svijeta  i na Golgoti zadaje sotoni odlučujući udarac i pobjeđuje ga.
U 1Iv 3,8  čitamo: “Zato se pojavi Sin Božji da razori đavolska djela.”  A u Kol.2,15  čitamo: “Skinu Vrhovništva  i Vlasti i javno to pokaza u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.”

Đavao nikad ne odustaje, dapače i u današnje vrijeme još se snažnije bori da zadobije svaku dušu. A mi ljudska stvorenja, slaba i ranjiva, grijehom izložena u svijetu koji danas grijeh slavi i prihvaća kao slobodu, otvaramo vrata zlodusima raznih vrsta da uđu u naše živote i zarobe nas.

Sveti Jakov kaže u svojoj poslanici 1Jak. 4,7 : “Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas!”.

Koliko se mi, odnosno ovaj svijet u kojem danas živimo odupire đavlu, prisiljava ga na bijeg  i ulazi u pobjedu koju nam je Krist osigurao pobjedom na križu?

Ne čini li nam se ponekad da se svijet ne odupire nego prihvaća zloga i maše njegovom pobjedničkom zastavom u mnogim stvarnostima i prilikama života. A đavao sve više dobiva na snazi, zauzima nove prostore ričući okolo, unoseći strah, ili čini mi se ponekad da više i ne riče kako ga ne bi otkrili, nego tiho, šutke i podlo  ulazi u ovaj svijet i osvaja ga.
On stari lažac, izmišlja nove prilike i lukavo koristi ovaj ljudski ,,napredak” da zagospodari svijetom i uvede ga u pokornost, u smrtni grijeh odnosno propast i smrt.

Naša nada je u Kristu Isusu, Sinu Božjem,  koji je uzeo na sebe sve naše grijehe, oslobodio nas smrti i otvorio put  u vječni život.

“Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso i sam On tako  postade sudionikom  u tome da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla!”  Heb.2,14

A u Otkr. 20,10 se kaže: “A njihov  zavodnik đavao bačen bi u ognjeno i sumporno jezero gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok, ondje će se mučiti danju i noću, u vijeke vjekova.”

Od  ,,Edena” preko ,,Golgote”  do  ,,Novog Jeruzalema”  povijest čovječanstva je i bit će ispisana stalnim borbama između dobra i zla, između života i smrti,  između onih koji žive Božji zakon, jer njegova zapovijed otkriva grijeh i onih koji u svojoj umišljenosti i zavedenosti misle  da im ne treba Bog  i njegove zapovjedi i da jedini zakon koji žive je zakon tijela, svijeta i đavla tj. onaj koji pokriva grijeh.
A sveti Ivan u svojoj Prvoj poslanici piše: “Veći je Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.”  1 Iv. 4,4. I zato ne trebamo se bojati ako Bog prebiva u nama i ako nam je On mjerilo ponašanja i života.
Mi jesmo u svijetu ali ako smo Kristovi onda nismo  od svijeta i robovi grijehu, nego u Kristu, oslobođeni  žrtvom Jaganjca Božjeg.

Neprestano smo u duhovnom boju , jer tijelo, svijet i djela đavolska su žalac smrti koji nam prijeti razoriti život i odvratiti nas od spasenja.

Ne bojmo se – Riječ Božja nam to stalno ponavlja. U duhovnom smo boju (Ef. 6,10 – 20) ali Bog nam je dao moćnu bojnu opremu da se borimo a to su: istina, pravednost, evanđelje mira, štit vjere, kaciga spasenja i mač Duha tj. Riječ Božja!

Vjernik koji prebiva u Božjoj blizini, moli u punini vjere, živi sakramente, hrani se Riječju i tako naoružan svojim životom svjedoči Krista u svijetu, spreman je oduprijeti se đavlu i njegovim lukavštinama. Taj neće povjerovati njegovim slatkim obećanjima koja su laskava i privlačna, jer ima povjerenje u Gospodina koji spašava u kušnji i izbavlja u dan kobni.
Ps.27,14 kaže: “U Jahvu se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj!”

Naše pouzdanje nije ljudsko nego božansko, ne pouzdajemo se u čovjeka, znanost, svakovrsne izume koji nam se prezentiraju kao božanstva, idoli, nego u Isusa Krista koji je za nas krv svoju prolio i otkupio nas na križu. I zato budimo spremni njegovom pomoći razotkriti sve đavolske naume danas u svijetu i svjedočiti onoga kome pripadamo i u koga vjerujemo, Sina Božjeg Isusa Krista! “A oni ga pobjediše Krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva!” Otk.12,11

Zato bdijmo i oduprimo se grijehu.

Da poput Pavla mognemo kliktati: “Gdje je smrti pobjeda tvoja?  Gdje je smrti žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon! A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!” 1Kor.15, 55-57

Amen!

Branka

,,Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.” -1 Pt. 5,8