(Rim 8, 35)

Tko će me rastaviti od ljubavi Tvoje, Gospodine Bože moj?

Da li nevolja? Da li tjeskoba? Da li bol?

O moj Isuse, utjeho moja!

Što je nevolja, što je tjeskoba i što je bol, kad Ti, Čovjek boli uzeo na se si sve moje nevolje i tjeskobe. Kad zbog mojih grijeha proboli su Tebe i zbog opačina mojih Tebe su satrli. Umjesto mene Ti kaznu si podnio i Ranama Svojim mene si iscijelio. I oslobodio me za život  u ljubavi svojoj, za  život u slobodi djeteta Božjega.

Tko će me rastaviti od ljubavi Tvoje, Isuse?

Da li progonstvo? Da li glad?

O moj Isuse, utočište moje!

Što je progonstvo i što je glad, kad Ti, okrjepa si moja i hrana moja. Ti si kruh života i tko dolazi k Tebi sigurno neće ogladnjeti i tko vjeruje u Te sigurno neće ožednjeti. I u svakom mome umoru i opterećenosti Ti me krijepiš. I otvaraš svoje  blago i ponizno Srce da u njemu nađem odmor i utočište. Da u Tvome Presvetom Srcu nađem okrjepu duši svojoj.

Tko će me rastaviti od ljubavi Tvoje, Kralju srca moga?

O moj Isuse, ljubavi moja!

Ništa me od Tebe rastaviti neće. Jer Ti si me  vezao konopcima svoje ljubavi. Ljubavi koja je za mene prolila i posljednju kap Svoje Predragocjene Krvi. Raspete Ljubavi koja mi sa Križa govori: Žedan sam, žedan sam ljubavi tvoje. I kako da Te ne ljubim, Kralju srca moga? I  kako da ne otvorim srce svoje da u njemu  sagradiš svoje prijestolje? Gospodine moj i Bože moj!

Ljiljana

Tko će me rastaviti od ljubavi Tvoje, Bože moj?