Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 20, 1-9

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu! Uskrsnu Gospodin uistinu! Aleluja! Uskrsnu kako je rekao! Aleluja! Ima li veće i ljepše Istine od ove?

Naš Gospodin, Isus Krist, dao je svoj život za proslavu svog Oca i za spasenje ljudi, ali je i slavno uskrsnuo. Svojim slavnim uskrsnućem, Krist Gospodin nam donosi novi život – život istinske radosti.
Prije svoje smrti i uskrsnuća, Isus je pripremao svoje učenike za ono što ima doći. Oni to nisu mogli shvatiti jer su, kako Isus kaže, bili spore pameti. I nakon uskrsnuća Isus je boravio sa svojim učenicima da ih prestrašene i raspršene okupi i učvrsti. Njima, koji su s Njim jeli i pili i koji su gledali djela koja je činio, Krist Isus zapovijeda da propovijedaju njegovu Radosnu vijest do nakraj zemlje, svakome stvorenju. Propovijedali su o Kristu kao onome koji će suditi žive i mrtve, jer je On taj koji je otkupio grijehe svijeta i tko god u Njega vjeruje imati će oproštenje grijeha. Njegovo Ime – Ime Isus je jedino u kojem je ljudsko spasenje.
Onaj tko vjeruje u Krista i njegovo uskrsnuće suuskrsnuo je s Njim i njegov život je skriven u Kristu koji je živ, Kristu koji je isti jučer, danas i sutra.

I mi smo danas svjedoci velikih Božjih djela u svojim životima. S Kristom smo sjedinjeni ukoliko svoje misli i svoja srca uvijek uzdižemo gore prema nebesima, a ne prema zemlji i zemaljskim stvarima. Zbog toga su naši životi neprestana borba u kojoj bi pred očima trebali uvijek imati uskrslog Krista koji je pobijedio svako zlo i donio svjetlo.
Molimo da ovaj blagdan svjetla rasvijetli svaku našu tamu i da nam donese obilje ljubavi, mira i radosti i molimo da rasvijetljeni Kristovim svjetlom mi budemo svjetlo drugima.
Aleluja!

Tonćika

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA