Čovjek će tek tada svladati grijeh kada ga pokajanjem sebi podredi, a ne kad ga branjenjem sebi nadredi. Inače, i sam će mu služiti kad ovaj zavlada, ako mu pruzi zaštitu kad se dogodi.

sv.Augustin:Misli

 

Kad bi ti u oko pala prašina, a ti bi htio da ti pokažem svjetlo, najprije bi trebalo pronaći čistioca za tvoje oko. Mnogo je nečistoće u tvome srcu. Kako ćeš, dakle, vidjeti sto tražiš ?

sv.Augustin

 

Strah Božji je početak mudrosti. Nauči se plašiti samoga sebe i svojih mogućnosti da lažeš Bogu.

H.Madinger:Gospodine,sto zelis da uradim?

Misli II