Duše Božji siđi na nas, tako da se možemo diviti čudesima koja si učinio i koja činiš na nama i u svemiru.
Toliko očekivano Spasenje čovjeka ima početak s poniznom djevojčicom iz Nazareta i Duhom Božjim. Evanđelje počinje tako i tako završava… Duh Sveti je sišao na Mariju i apostole dok su bili okupljeni na molitvu… (Tako se zaključuje, takorekuć, jer silaskom Duha Svetoga, Marija i apostoli daju početke Crkvi, po kojoj je Duh Sveti stalno djelatan).
Zaharija ne vjeruje moćnom djelovanju Duha Svetoga, kada mu biva priopćeno da je njegova stara i sterilna žena Elizabeta trudna i da će roditi Ivana i ostaje nijem. Marija naprotiv pokazuje neograničeno povjerenje u Boga, prihvaća Njegov Prijedlog i s Duhom Svetim daju čovjeku vječno Spasenje!
Isti Arkanđeo Gabrijel koji je donio vijest svećeniku Zahariji, donosi također i Mariji… “zdravo, milosti puna, …ne boj se, Marijo, jer si našla Milost kod Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina. Nazvat ćeš ga Isus”. – “Kako će se to dogoditi, jer ja ne poznajem muža?” – “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti”. – “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi”. –
Ovom vjerom ponizna djevojčica iz Galileje je prva, nakon Isusa ušla u kraljevstvo Božje, zato možemo reći: “Gospodin silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne!”
Nedostatak povjerenja u Boga kao kod Zaharije, daje nam da postanemo slijepi i nijemi. Probajmo, međutim, reći u svakom trenutku našeg života: evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi, i Duh Božji će sići na nas kao ciklon da učini ono što mu se sviđa i neće nas nikada prestati začuđivati, iznenađivati, ispunjati.

Rekli smo da Evanđelje počinje s Marijom i zahvatom Duha Svetoga nad Njom. On na Nju silazi dok je ujedinjena s apostolima u Cenacolu. Isus, prije Uzašašća na nebo, brine se za apostole, tužne i uplašene, jer znaju da će ih ostaviti da sjedne s desne Očeve i obećava im poslati Duha Utješitelja. Tako se i događa: kao silan vjetar, Duh se spušta na njih i Mariju u obliku gorućih jezika i svi počinju govoriti drugim jezicima i svi su ih razumjeli. Počinju: govoriti o Isusu Sinu Božjem, liječiti bolesne, izgoniti zloduhe, opraštati grijehe, tješiti žalosne i svi su ih razumjeli i slijedili.

Duh Sveti nije prestao djelovati s Marijom i apostolima u Cenacolu, nego neprestano nastavlja svoje djelo na nama izlijevajući svoje darove: Mudrost, Razum, Savjet, Jakost, Znanje, Pobožnost, Strah Božji.

Isusova nježnost očarava, privlači, oduševljava, dira u srce; osim toga, prije nego je predao Duh Bogu, On ne samo da nam oprašta, nego nam dariva svoju majku i dariva nam se u Euharistiji. Svaki put kad sudjelujemo na Njegovoj Gozbi, On silazi u nas, Njegova Krv se miješa s našom, da bi oblikovala jedinstven DNA, svaka čestica Njegovog Tijela se miješa s našima, da bi oblikovala jednu jedinu česticu; Njegovo Srce kuca u našem, naše srce kuca skladno u Njegovom, postajemo sve u Njemu i On sve u nama. Ovo čudo se ponavlja u svakom trenutku i u svakom trenutku je uvijek živo i pravo.
Prije Uzašašća na nebo On nam je još obećao: Duha Svetoga i obećanje izvršava.

Duh Sveti koji je preoblikovao plašljive, slabe, apostole lišene svega, u mudre, hrabre, neustrašive do mučeništva; je isti Duh Sveti koji sve do sada neprestano djeluje u svemiru, u svakom trenutku našeg života i u Crkvi.

Prosvijetljeni Duhom Svetim, u društvu s Marijom i s Isusom, koji nam se daruje u svakom trenutku, ne trebamo se ničega bojati, nego samo radovati.

Postoji jedna moćna i jednostavna molitva koja Oca dira u srce i možemo je moliti u svakom trenutku tijekom dana, također noću kada smo budni:

Oče, u Isusovo Ime molim, daruj mi Duha Svetoga.

Također je jako lijepa i ova:

O, dođi stvorče Duše Svet

O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova.
i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu,
s Tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen.

Marija i Duh Sveti