Ne bojte se izaći na ulice i na javna mjesta, kao prvi apostoli koji su naviještali Krista i Radosnu vijest Spasenja na ulicama gradića, gradova i sela. Ovo nisu vremena u kojima se trebamo stidjeti Evanđelja. Vrijeme je da ga naviještamo s krovova. Ne plašite se prekinuti s ugodnostima, ustaljenim načinima življenja kako biste prihvatili izazov objavljivanja Krista u modernim metropolama. Vi ste oni koji moraju ići i sporednim cestama i pozivati sve na koje naiđete na feštu koju je Bog pripremio za Svoje ljude. Evanđelje ne smije ostati skriveno u sebi samome. Vi morate upaliti tu svjetiljku, kako bi ljudi mogli vidjeti njegovu svjetlost i dati slavu našemu nebeskomu Ocu” (Papa Ivan Pavao II, Svjetski dan mladih, Denver, Kolorado, 15. kolovoza 1993.)

 

  1. Bog te danas ljubi

 

Jer evo dolaze dani – riječ je Jahvina – i promijenit ću udes naroda svoga Izraela i Judeje” – govori Jahve – “i vratit ću ih u zemlju koju u baštinu dadoh ocima njihovim.” (Jer 30, 3)

 

Nek’ se pokrenu planine i potresu brijezi, al’ se ljubav moja neće odmać’ od tebe, nit’ će se pokolebati moj Savez mira,” kaže Jahve koji ti se smilovao. (Iz 54, 10)

 

  1. Grijeh nas odvaja od Boga

 

“Nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. (Izaija 59, 2)

 

“Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja.” (Rim 3, 23)

 

 

 

  1. Isus vas je već otkupio

 

“Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.” (Rim 6, 23)

 

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Iv 3, 16)

 

  1. Vjerovanje i promjena

 

“Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.” (Otk 3, 20)

 

“A onima koji ga primiše, onima koji vjeruju u njegovo ime, podade moć da postanu djeca Božja.” (Iv 1, 12)

 

  1. Ako prihvatite Isusa vi primate darove Duha Svetoga

 

“Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.” (Dj  2, 38)

 

“Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.” (Ez 36, 26)

 

  1. Vi ste pozvani u zajednicu

 

“Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.” (Dj 2, 42-47)

 

“Tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.” (Rim 12, 5)

 

Emanuel

 

KERYGMA TEMELJNA PORUKA EVANĐELJA