Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 9,36 – 10,8

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone
i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!
Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«
Riječ Gospodnja.

O koliku li nam milost iskazuje naš Nebeski Otac kada nama – svojoj Svetoj Crkvi, kao i nekoć svom izabranom Izraelskom narodu, govori da smo njegova predraga svojina.
Biti predraga Božja svojina, biti kraljevstvo svećenika znači biti povlašten, biti ispunjen radošću i klicanjem za svog Boga, za svog Stvoritelja, za Onog koji je sama ljubav i dobrota.
Naš Bog je vjeran Bog i nikada nas ne napušta. I onda kada smo grešni i slabi, On se sažali nad nama i sve nam oprašta.
Kada se udaljimo od Njega zbog svojih grijeha i slabosti, On nas i takve silno ljubi.
To nam je pokazao u svom Sinu – Gospodinu našem Isusu Kristu koji je žrtva pomirnica za naše grijehe.
U Kristu imamo pomirenje sa Nebeskim Ocem i imamo oproštenje. Tako imamo novi život kojeg dugujemo svom Bogu.
Kao i apostole, Gospodin i nas danas poziva da mu služimo.
Itekako su danas u ovom uzburkanom svijetu potrebni radnici za Božje kraljevstvo.
Kada Isus kaže da je žetva velika a radnika malo, to bi trebalo značiti da smo svi pozvani biti radnici na Božjoj njivi.
Velike su potrebe, a i puno je prilika da se odazovemo. Biti radnik za Božje kraljevstvo znači služiti Bogu u svim prilikama i situacijama , bilo da je to u našim obiteljima, na radnim mjestima itd. Kao što je osposobio svoje učenike za poslanje tako isto i nas osposobljuje za naše služenje.
Svoje darove On dijeli besplatno, zato i mi besplatno dajimo i razdajimo sebe za slavu Božjeg kraljevstva i spasenje svih.
Neka nam Gospodin udijeli svoju mudrost i da snage da ustrajemo na našem putu jer u Svetom pismu stoji da je velika naša plaća na nebesima.

Aleluja!

Tonćika

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU