• Ne mogu reći OČE, ako ne iskazujem ovaj uzajamni međuljudski odnos u svom svakodnevnom životu.
 • Ne mogu reći NAŠ, ako u mojoj religiji nema prostora za druge i za njihove potrebe.
 • Ne mogu reći KOJI JESI NA NEBESIMA, ako su svi moji interesi i poslovi vezani za zemaljske stvari.
 • Ne mogu reći SVETI SE IME TVOJE, ako ja, koji se Njegovim imenom zovem, nisam svet.
 • Ne mogu reći DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE, ako nemam volje odreći se svoje vlastite suverenosti i prihvatiti pravedno Božje kraljevstvo.
 • Ne mogu reći BUDI VOLJA TVOJA, ako nisam imao volje za nju ili me je vrijeđala pomisao da ju imam u svome životu.
 • Ne mogu reći KAKO NA NEBU TAKO I NA ZEMLJI, osim ako sam uistinu spreman predati se u Njegovu službu, ovdje i sada.
 • Ne mogu reći KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS, bez širenja poštenog napora za nju ili zanemarivanjem očiglednih potreba drugih.
 • Ne mogu reći I OTPUSTI NAM DUGE NAŠE KAKO I MI OTPUŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM, ako i dalje njegujem neraspoloženje prema svakome.
 • Ne mogu reći NE UVEDI NAS U NAPAST, ako namjerno biram da želim ostati u ovoj situaciji u kojoj ću vrlo vjerojatno biti iskušan.
 • Ne mogu reći NEGO IZBAVI NAS OD ZLA, ako nisam spreman boriti se u duhovnom kraljevstvu oružjem riječi i molitve,
 • Ne mogu reći TVOJE JE KRALJEVSTVO, ako ne dajem Kralju discipliniranu poslušnost odanog sluge.
 • Ne mogu reći TVOJA JE SLAVA, ako najprije tražim svoju vlastitu slavu.
 • Ne mogu reći TVOJA JE MOĆ, ako se bojim što će moji bližnji i moji prijatelji reći ili uraditi.
 • Ne mogu reći U VJEKOVE, ako sam suviše tjeskobno zabrinut za svakodnevne poslove.
 • Ne mogu reći AMEN, osim ako pošteno kažem: „Što košta da košta, to je moja molitva.”

AMEN

Sveti Augustin

GOSPODNJA MOLITVA