Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: “Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?” On pošalje dvojicu učenika i rekne im: “Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.” Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu. (Mk 14, 12-16)

 

U ovom odlomku iz Markova evanđelja vidimo kako Isus šalje dvojicu učenika da priprave mjesto gdje će blagovati Pashu. Isus im je dao točne upute što trebaju uraditi. I slijedeći Njegove upute pronađoše upravo onako kako je  rekao. Pronađoše dvoranu Posljednje večere na kojoj  Isus ustanovljuje Euharistiju kao čudesno iznašašće  ljubavi kako bi zauvijek ostao s ljudima. Isus je ljubio svoje: „Ovo je Tijelo moje koje se za vas predaje….Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva“. Do kraja ih je ljubio!  Predao se potpuno  za nas. Vječna Mudrost, sam Bog je upravo zbog nas, zbog mene, zbog tebe, postao Čovjekom, postao Djetetom, postao siromahom i za nas umro na križu. I umirući na križu vapije: Žedan sam! Ali nije žedan ni vode, ni vina niti bilo kakvog drugog pića. Žedan je naše ljubavi. Žedan je ljubavi svakog onog za koga je dao svoj život. A toliki Ga ne poznaju. Toliki nisu upoznali Njegovu ljubav. Toliki su daleko od Njega zavedeni i opijeni zavodljivošću ovoga svijeta. A On zove: Dođite k meni….

Ali kako će doći ako Ga nisu upoznali? Kako će doći ako nisu upoznali ljubav Božju? Kako će doći ako nisu upoznali Istinu?

Sveti Pavao kaže: Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.. .. Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen  (Rim 10, 10-11; 13)

Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli (Rim 10, 14)?  Kako će doći ako ne znaju Radosnu vijest da je  „Bog tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Iv 3, 16)?

I zato i danas Isus šalje svoje učenike da priprave mjesto gdje će On blagovati i gdje će se nastaniti. Želi doći i nastaniti se u srcu svakog čovjeka jer za svakog je čovjeka život svoj dao i želi da se svi ljudi spase (1 Tim 2, 4).

A ti? Primio/la si Isusa u svoj život? Priznaješ i ispovijedaš da je On tvoj Spasitelj i Gospodin? Hoćeš li to blago koje je tebi Gospodin dao podijeliti s drugima?

Možda se pitaš kako drugima govoriti o Isusu? Kako onima koji su tvrdokorna srca i mudraci su ovoga svijeta govoriti o ljubavi Božjoj? Kako one koji su daleko od Tijela Kristova –Crkve, dovesti upravo u Crkvu? Kako im pokazati neprocjenjivu vrijednost sakramentalnog života? Da bez primanja sakramenata s istinskom dubokom vjerom nema spasenja duše? I još te možda mnoga druga pitanja  muče?

Ali ne brini. Bog ima rješenje za svako pitanje.

Vidjeli smo na početku kako učenici pitaju Isusa: Gdje hoćeš da blaguješ? Gdje da odemo pripraviti mjesto? I on im daje jasne upute što im je činiti. Učinili su i našli upravo onako kako je rekao.

Isus  to čini i danas. On je ostavio  jasne tragove i jasne upute. To su Njegove riječi i Njegove zapovijedi. I Njegova ohrabrenja: Ne boj se stado malo (Lk 12, 32). Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (Mt 28, 20). Ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti ( Mt 10, 19)…

 

Upravo kada je došao Njegov čas da prijeđe s ovog svijeta Ocu Isus svima nama ostavlja najvažniju zapovijed po kojoj ćemo pronaći srca u kojima se On želi nastaniti: Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge  (Iv 13, 34-35).

 

Isus nas šalje da Njegovu ljubav donosimo drugima. Isus nas šalje da upalimo Njegovo svjetlo u srcima svih onih do kojih dolazimo i koje susrećemo. Da upravo svih. Bez ijednog izuzetka. Mi smo to svijetlo primili i ne smijemo dopustiti da drugi ostanu u mraku. Dao nam je upaljač da zapalimo to svjetlo. To je Njegova ljubav. Dao nam je svoju ljubav da možemo ljubiti Njegovom ljubavlju.

Ako smo primili Njegovu ljubav moramo je darivati drugima. Ta ljubav podrazumijeva bezuvjetno pouzdanje i povjerenje  u svaku Isusovu riječ i zapovijed. Dakle, Isusova ljubav u nama  jednostavno mora biti djelatna. Po tome se vidi da smo Njegovi.

Toliki oko nas čekaju da pripravimo Gospodinu mjesto u njihovim srcima i životima.  Pogledajmo Isusovim očima i pokazat će nam se gdje da pripravimo. A onda, u Ime Isusovo preostaje samo jedino moguće: POĆI I PRIPRAVITI! Amen!

 

Ljiljana

Gdje da pripravimo, Gospodine?