Lk 9, 18-24

 

Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist –- Pomazanik Božji!«

A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«

Riječ Gospodnja.

 

 

 

U današnjem ulomku Lukina evanđelja Isus nas poučava da i mi pronađemo vrijeme za molitvu u osami, na momente da se povučemo iz buke svagdanjeg života da bi dobili duhovnu jasnoću i razabirali Božju volju i iskreno prosuđivali svoje živote po Božjim mjerilima. Isus pita učenike: “Sto svijet kaže tko sam ja?” Ovaj događaj zbio se u Cezareji Filipovoj, mjestu koje svoje vrijednosti   vidi u igri i zabavi. Ničije mišljenje neće promijeniti Isusov stil propovijedanja i objavljivanja Kraljevstva Božjeg. Isusu je važnije sto njegovi učenici misle o Njemu, jer ih priprema da nakon Njegova odlaska propovijedaju Radosnu vijest, da budu svjedočanstvo i oslonac budućim naraštajima. Očevu objavu Petru, čini Petra stijenom Crkve, koja je Božje djelo. I mi živimo u svijetu obožavanja slavnih   osoba, materijalizma, svijetu gdje dominiraju zabave i igre, razni pogledi i stavovi. Sto je za nas Isus u svijetu, koji za Njega malo mari? Koliko nasu pažnju odvlače bogovi ovoga svijeta? Pozvani smo biti Božji suradnici, svjedočeći snagu Milosti i silu Duha Svetoga. Mogu li reci da poznajem Isusa ako  ne čitam Božju Riječ, ako ne molim, ne živim sakramentalni život? Jesam li spremna trpjeti, biti odbačena i zanijekana od vrijednosti koje društvo stavlja pred čovjeka, ambicije, uspjeh, čast i opet služiti, zaboraviti vlastito ja, odreci se starog čovjeka u sebi da se otvorim novom?

Jesam li spremna biti slobodna i napraviti novi korak, prihvaćati križ, sve muke i zadaće duhovnog rasta? Takav put vodi u Božju slavu.

 

Senka

 

 

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU