Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!

Čitanje svetog evanđelja po Mateju 10, 26-33

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi
sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

I u današnjem evanđelju čujemo kako Isus hrabri svoje učenike da se ne boje.! Da ne strahuju za svoju sigurnost i tijelo.
Poziva ih na svjedočanstvo, poziva ih da se razotkriju, da se ne skrivaju, da žive i svjedoče Njegov nauk.
Poziva ih da razglašavaju radosnu vijest, da je navještaju sa krovova.
Isus je istina koja živi, koja traje…koja nema kraja, i kad ga izmuče, ubiju tijelo, duh je živ i još jače svjedoči svoju moć i slavu.
Isusova je riječ živa i danas… i danas nas hrabri i poziva, ovo je poziv i nama da se preispitamo koliko se brinemo za svoje tijelo, ugled, koliko nam je stalo do mišljenja drugih o nama? A što je sa našom dušom?
Koliko je hranimo i čuvamo čistom za vječnost?
Tijelo je propadljivo, duh je ono što trebamo čuvati i za sto se vrijedi boriti. Biti Isusov i kad nije zgodno, biti glasan za Gospodina i kad je zabranjeno govoriti, svakim udahom živjeti svjestan da je to milost od Njega, naš život je Njegov dar i za koga se trebamo boriti doli za Kraljevstvo Božje.
Isus nam daje veliko obećanje.
Tko se prizna njegovim i On će se priznati našim pred Ocem koji je na nebesima.
Biti Isusov i On naš u zajedništvu sa Ocem… pa što nam više treba.
Neka ožive srca svima koji traže Boga, jer siromahe Bog čuje.
Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!
I ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!

Ivana

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU