Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 12, 49-53

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!

Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«

Riječ Gospodnja.

 

 

U Evanđelju po Luki ove nedjelje, Isus nam govori o tome kako nije došao na svijet dati mir nego razdjeljenje. On, koji je jedini pravi mir, donosi razdjeljenje zbog ljudske zloće i okorjelosti srdaca. Poslan je od Oca na svijet kao Žrtva Pomirnica i da nam pokaže pravi put u borbi protiv grijeha. Oni koji su Isusa prihvatili i koji su se opredijelili za njega, primili su njegov dar, a to je njegov mir. Taj i takav mir ne može dati svijet. Taj mir je snaga i okrjepa onima koji slijede Isusov put. U toj snazi moguće je i lakše je ići i ustrajati u borbi protiv grijeha, lakše je odupirati se grijehu. Da u toj borbi ne bismo klonuli duhom, u poslanici Hebrejima, sv. Pavao nam govori kako je potrebno uvijek upirati svoj pogled u Isusa i njegov Križ. Danas u svijetu, svjedoci smo razdijeljenosti u obiteljima i svim strukturama društva. Zadaća nas, koji smo se opredijelili za Krista je svakodnevno se boriti protiv grijeha i davati primjer onima koji nisu na Kristovom putu. Zato skupa s psalmistom recimo: “Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga, noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi. U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti: uzdanje će svoje staviti u Jahvu. Bijedan sam ja i nevoljan, ali Jahve se brine za me. Ti si pomoć moja i moj spasitelj, o Bože moj, ne kasni!

Tonćika

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU