Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 21, 28-32

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

Riječ Gospodnja.

Susrećemo dva sina u ovoj prispodobi. Kada Isus govori u prispodobama, on nas želi potaknuti na razmišljanje. Prispodobe spadaju u vrstu mudrosne literature i tko ih pripovijeda želi da se u njegovim slušateljima započnu i odvijaju procesi koji će ih dovesti do razumijevanja poruke.
Koja je bitna razlika između dvojice braće? Kod prvog, nakon što se odazvalo pozivu, nije se dogodilo ništa.
U drugom, koji se nije odazvao pozivu, dogodio se proces koji je doveo do razumijevanja i promjene.
Promotrimo sina koji je rekao ocu: “Evo me, gospodaru”, ali nije otišao u vinograd. Što se zapravo dogodilo? Da li je bila iskrena spremnost da se izvrši očeva naredba? Je li u trenutku kad je odgovorio bio spreman otići u vinograd, a onda se zbog nekog razloga, možda i opravdanog, dogodilo to da nije izvršio Očevu zapovijed, ni održano svoju riječ? Iz konteksta se čini da nije bilo tako.
Između pozitivnog odgovora ocu i neodlaska u vinograd nije bilo nikakvog unutarnjeg procesa.
Mogli bismo reći i da ovaj sin nije imao hrabrosti, iz strahopoštovanja prema ocu, reći ne.
Ispada da je njegov lažni odgovor ocu drskiji od odgovora njegovog brata. Njegov brat otvoreno i iskreno govori što osjeća i misli, pa možemo zaključiti da je njegov odnos s ocem kvalitetniji. Ako u početku nije htio ići u vinograd, pomalo shvaća da se ovdje ne radi samo o vinogradu već o njegovom odnosu s ocem.
Otišao je u vinograd samo zbog oca.

Isusovi slušatelji, glavari svećenički i narodne starješina, brzo su shvatili koji je sin izvršio očevu volju.
Nisu shvatili da se ova prispodoba odnosi na njih, koji su se zatvorili mogućnosti da se predomisle i po vjeruju Ivanu Krstitelju, kojeg Isus spominje kao propovjednika koji je došao putem pravednosti.
Zatvorili su se mogućnosti da se u njima dogodi unutarnji proces, koji dovodi do boljeg razumijevanja Božje Riječi.
Bludnici i carinici, po svom statusu, mogu se opisati kao oni koji kažu ne Očevim zapovijedima.
Izravno i javno krše neke Božje zapovijedi. Povjerovali su Ivanu Krstitelju, promijenili mišljenje i način života.
Bludnici i carinici pretekli su glavare svećeničke i narodne starješina u kraljevstvu Božjem.

Kakav je naš odnos s Ocem nebeskim? Kakav je naš odgovor na njegovu zapovijed? Jesmo li iskreni kad se odazovemo na njegov poziv? Jesmo li spremni po svjedočiti njegovu dobrotu, ljubav, milosrđe ili mjesecima i godinama to odgađamo? Da li se u nama dogodila ta unutarnja promjena i što činimo da se dogodi?
Kako se tvoj život počeo mijenjati? Pronalaziš li se u sinu koji govori Da ili u onom koji govori Ne? Ili nekad u jednom, nekad u drugom? Bog sve vidi i sve zna i prihvaća te uvijek.
Prinesi cijelog sebe sa svojim DA i Ne i zamoli ga da te uputi u svoju istinu i pouči te jer on je Bog tvog spasenja. Neka se u tebi dogodi i razvija bliski, intimni odnos sa svojim Ocem koji te ljubi više od svih.

Lidi

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU