Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 21, 33-43

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše.
I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.
Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.
Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«
Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«
Riječ Gospodnja.

Današnja misna čitanja govore nam da je Bog razočaran svojim narodom, jer nije slušao njegov glas.
No Krist dolazi i spašava svoj narod, izbavlja od umišljenosti i oholosti, poziva na malenosti i poniznost, daje mir i radost unatoč nevoljama.
Ulomak iz današnjeg evanđelja nam govori o vinogradarima koji nisu ispunili svoj posao, lošim upraviteljima Božjeg naroda, koji svojim upravljanjem nisu dopuštali da narod donese prave plodove, koji pripadaju Gospodinu, vlasniku vinograda.
Vinograd, to smo mi, Kristova Crkva za koju se Gospodin brine, unatoč svim promjenama vremena i prilikama života.
U ovoj prispodobi zlo se pokazuje agresivno i uporno, želi uzeti ono sto mu ne pripada.
Bog nas želi zadržati, omogućiti nam svet i uzvišen život, koji rađa plodovima života vječnoga, a zlo svojim zavođenjem želi sve upropastiti.
Bog ulaže napor da zaštiti svoj vinograd, svoj narod, šalje svoje sluge i na kraju svoga Sina.
Oni koji služe zlu su toliko drski da zlostavljaju i ubijaju Gospodarove sluge, pa čak i Sina.

Bog nam je povjerio svijet i stvorenja, da budemo upravitelji Božjih dobara.
Obdareni smo različitim talentima za velikodušno služenje bližnjima oko sebe, a ne za sebično bogaćenje.
I u naše vrijeme postoje sile zla, koje su vrlo agresivne prema onima koji žele pripadati Bogu, prema onima koji ne žele živjeti zapušteno, nego žele raditi na sebi, obrađivati vrt svoga srca, da bi donijeli božanske plodove.
Zlo se bori da Bog ne ubere plodove ljudskih napora za izbor vječni.
Što će Gospodin naći kada dođe vrijeme berbe?

Držimo se Krista, Kamena, kojeg su zli vinogradari odbacili da nam bude Kamen zaglavni i na Njemu temeljimo svoj život.
Pomozi mi Isuse, da budem loza na tvome trsu, da vinograd moga srca donese obilne plodove, koje ću smjeti prinijeti na oltar Tvoje ljubavi.

Senka

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU