Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki 13, 22-30

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’

Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«

Riječ Gospodnja.

 

Današnje evanđelje govori o tome kako i tko će se spasiti. To pitanje upućeno Isusu u ono vrijeme odzvanja u našim srcima i danas. Tko će se spasiti Gospodine na zvuk posljednje trube, kad je čovjek izgubljen od mnoštva širom otvorenih širokih vrata u svijetu oko njega, koja nude lakše izbore? Gospodin nam u evanđelju govori koliko je važno ući na uska vrata ako se želimo spasiti. Uska vrata su teži izbori, to je odvažno svjedočenje Gospodina i to ne samo riječima, nego još bitnije djelima. Provući se kroz uska vrata zahtjeva dosta napora, traži suprotstavljanje grijehu, traži neprestano usklađivanje sebe i vlastitih postupaka s onim što Gospodin traži od nas. Iz dana u dan pravimo izbore, svaki novi izbor je nova mogućnost vratiti se na pravi put i poći za Isusom. Isus nas upozorava jer nas ljubi, ne idite na široka vrata jer vode u propast. Poslanica Hebrejima govori da onog koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja. Taj proces odgajanja popraćen je trpljenjem. Mnogi će tada reći: „Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao.“ A Gospodin će reći kažem vam ne znam odakle ste, jer nije dovoljno samo biti u Isusovoj blizini,“ jesti i piti s Gospodinom“, nego treba ono što smo čuli od Gospodina pretočiti u djelo. Nije dovoljno samo čuti, potrebno je živjeti Riječ. Tako Isus ustaje protiv formalizma u kome nema srca, u kome se tope svi blagi osmjesi, a ostaje kruto izvršavanje pravila. Zbog toga krutog izvršavanja pravila bez ljubavi, Gospodin nam govori da će doći s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol kraljevstva Božjeg. Zato je vrijeme da se probudimo kako ne bi bili samo pasivni slušatelji, nego aktivni prenositelji Riječi Božje.

Ankica

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU