Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 16, 13-20

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Riječ Gospodnja.

Današnji ulomak Svetog Pisma postavlja vrlo važno pitanje svima nama. Što ti dušo kršćanska kažeš, tko je Sin Čovječiji za tebe? Što za tebe znači Ime Sina Presvetoga? Koje mjesto u tvom životu zauzima Sveto Ime Isusovo? Neki će Sveto Ime Isusovo tražiti u liku Ivana Krstitelja, čovjeka najvećeg rođenim od žene, asketa i pustinjaka, pravednika poslušnog Božjoj Riječi. Ali on je glasnik, nije Sin Boga Živoga. Drugi će i liku Ilije, vatrenog i silnog proroka Gospodnjeg tražiti lice Krista, ali i on je samo putokaz, konjanik koji vojuje boj za Krista. I kojeg god proroka da uzmemo Krist je više, bolje, jer su svi samo glasnici, a Krist je put. I danas nas Gospodin pita, kao nekad Petra, a što ti kažeš, sine, kćeri: „Tko sam ja?“ To je jedno od najvažnijih pitanja, a odgovor na njega mjenja živote, mjenja percepciju, mjenja raspoloženje, donosi mir. Isus želi da danas zastanemo. Isus želi da ga prihvatimo u svome životu kao Sina Boga Živoga, da ga slijedimo i da mu se obraćamo. Isus želi da ta spoznaja, da je on Živi Bog prožme cijelo naše biće, i da počnemo vjerovati. Često nas u tom nastojanju ometaju sumnje, zlodusi ovoga svijeta koji nas zavaravaju fizičkim datostima, skreću misli na nebitno kako bi nas zavarali da je to bitno. Kada Petar kaže: „Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga Živoga.“, događa se intervecija Duha Svetoga. On prihvaća nadahnuća koja ne dolaze od ovog svijeta, od „krvi i mesa“, nego od Oca Nebeskog. Isus nas poučava da i mi poput Petra budemo otvoreni nadahnućima, poticajima Duha Svetoga, kako bi naše srce postalo čvrsta stijena na kojoj će Gospodin kraljevati. Gospodin želi da se nastani u našem srcu. I samo po toj milosti sve što nas muči, može biti svezano Imenom Isusovim i potpunim predanjem svega Njemu. Blago tebi ako tako činiš!

Ankica

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU