Ti si Petar – Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 16,13-20

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.«
Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«
Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Riječ Gospodnja.

Ulomak iz današnjeg evanđelja nam govori o Očevu daru udijeljenom Petru, koji u Isusu prepoznaje Mesiju.
Petar je istaknut kao primatelj i ispovijedatelj Očeve objave o Isusu.
Bog je otkrio Petru tko je Isus i Isus ga tada naziva Petrom Stijenom na kojoj će sagraditi neuništivu Crkvu.
Petrova slabost je učinila, da je Petar naučio da svoje povjerenje ne stavlja u sebe nego u Isusa.
Stijena na kojoj će Isus sagraditi Crkvu je Petrova vjera a ne osoba.
Krist ugaoni kamen Crkve objavljuje Petru da ga postavlja kao temelj u zgradi svoje Crkve, koja će usprkos neprijateljskim navalama trajati do svršetka svijeta.
Bog svoje djelo spasenja povjerava slabim i nepostojanim ljudima i učvršćuje ih u svoje savršeno djelo ljubavi.

Isus i nama povjerava Crkvu, kao zadatak i nastavak njegovog poslanja.
Božji smo narod, vođeni potporom Duha Svetoga nismo sami.
Isus i nas poziva da se ugrađujemo u njegovu Crkvu, da postanemo čvrsti oslonac Kristu koji se utjelovio među nama.
Nisu važne ljudske zasluge ni sposobnosti, Petar je bio i slab i grešan ali otvoren Božjoj volji i nadahnuću.

Gospodine, učini da prihvatim da me tvoj Sveti Duh pohodi i blagoslovi moju ljudskost nebeskim nadahnućima, pomozi mi da se otvorim Duhu Božjem, da me prosvijetli i otvori za duhovnu snagu, koja daje čvrstoću i jasnoću, da budem stijena u životu drugih i pouzdana suradnica Duha Svetoga.

Senka

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU