Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 16, 1-13

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:

»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’

I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.

Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?

Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

Riječ Gospodnja.

Što nam danas, u ovu svetu nedjelju, Gospodin govori preko proroka Amosa, psalma 131,1.Timoteju i Evanđelja po Luki? Opominje one koji gaze siromaha i misle samo na svoju dobit. Gospod, Bog naš, koji stoluje u visinama, prigiba se i gleda na nebo i zemlju. Iz praha podiže bijednika da ga postavi s knezovima svoga naroda. Sv. Pavao u 1.poslanici Timoteju poziva da se obavljaju prošnje, molitve. znam za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti. Pozvani smo da provodimo život u svakoj pobožnosti i čestitosti. Bog hoće da se svi ljudi spase i šalje Isusa Krista, koji sebe dade kao otkupnina za sve. Poziva muževe da mole na svakom mjestu, podižući čiste ruke, bez gnjeva i mržnje. Iz evanđelja po Luki Gospodin nam govori o vjernosti, poštenju, bogatstvu, rasipnom upravitelju koji biva pohvaljen zbog svoje snalažljivosti. Optužen zbog rasipanja imanja počinje zadnji tren razmišljati o svojoj budućnosti. Prijetnja otpuštanja iz službe, tjera ga da pozove dužničke i da im iz briše dio duga, kojeg bi, inače, uzeo sebi kao proviziju za odrađeni posao. Prema Isusovoj poruci, i mi se nalazimo u situaciji sličnoj upraviteljevoj. Živimo u društvu onih koji jedva spajaju kraj s krajem, kao i onih koji se brinu kako se ophoditi s preobiljem. Snalažljiv je upravitelj pametan jer koristi zadnju šansu da spasi gospodarevo imanje i svoju službu. Živimo u svijetu koji prolazi, a Isusova poruka zove nas u svijet koji dolazi. Snalaženje je teško jer su oba svijeta suprotstavljena. Svijet u kojem su ljudi ispunjeni strašću da imaju puno, nesposobni ili ne zainteresirani za potrebe drugih, zloupotrebljava i iskorištava sve i svakog zbog profita. Ali, dolazi drugi svijet u kojem se ljudima otvaraju oči za potrebe drugih. Otkriva se bogatstvo dijeljenja, stvari koje služe ljudima. Postoje djeca starog, prolaznog svijeta. Njima pripada i upravitelj iz evanđelja. Pametno je zauzeti stav u našem svijetu za dolazeći svijet. Otkazati službu bogatstvu da bi došlo moćno područje Božje vlasti. Djeca svjetla trebala bi koristiti darovanu pamet, spretnost, domišljatost za dobre stvari. Možemo početi od malih stvari, biti vjerni i pošteni u malim stvarima. Svi zajedno napravit ćemo predivan mozaik za bolji svijet. Slijedimo Isusa u svojoj svakodnevici. Tražimo blagoslov u svemu što radimo. Neka naši muževi podižu čiste ruke prema Gospodinu, koji nas oslobodi za slobodu djece Božje!

Amen.

Lidi

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU