Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 16, 21-27

U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.

Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«

Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«

Riječ Gospodnja.

Čežnja za Bogom, odreknuće od samih sebe, uzimanje svoga križa i služenje svome Bogu prateći Njegovog Sina Isusa – poruke su evanđeoskog teksta za ovaj trenutak i za uvijek.
Često Isusov put ne shvaćamo ispravno i zbog toga tumaramo i lutamo. Isto tako, često Božje stvari gledamo našom ljudskom logikom, pa smo zbog toga u opasnosti da budemo sablazan našim bližnjima, jer nam je na pameti ljudsko a ne Božje.
Isusov poziv da se odreknemo samih sebe, da uzmemo svoj križ i da ga slijedimo, znači da se usprkos ljudskoj logici odričemo svega onoga što
nije Božje, a često je jako puno toga.
Sveti Pavao nam kaže da se ne samo odrečemo puno toga nego da same sebe prinesemo kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu. Sveti Pavao nam i savjetuje da se ne prilagođavamo ovome svijetu koji zavodi na krive putove koji odvode od Boga, nego da tražimo Božju volju. Tražeći Božju volju težiti ćemo pravom putu koji nas vodi k Bogu i našem spasenju.
Bog će nagraditi svaku našu težnju i tako će naš život biti u Njegovoj ruci i u skladu s Njegovom voljom. Zato se ne dajmo zavesti od ovog svijeta koji je prolazan i propadljiv, nego se kao prorok Jeremija prepustimo u Božje ruke i Njegovo milosrđe i ljubav. Tako nećemo biti izgubljeni i nećemo biti ostavljeni. Ako često budemo izrugani, ismijani i ponižava i zbog toga što slijedimo Isusa, znajmo da ne gubimo život nego ga nalazimo jer vjerujemo Isusu, vjerujemo Onomu koji nam nudi pravi život i koji je svoj život dao za nas i naše spasenje.
Zato Te molimo Gospodine i vapimo zajedno sa Davidom da nas kao suhu, žednu i bezvodnu zemlju napojiš svojom ljubavlju koja je bolja od života. Daj, molimo Te Gospodine, svakom srcu čežnju za Tobom da svi, punih duša i srdaca, kličemo Ti, hvalimo Te i slavimo i zahvaljujemo Tebi, Bogu svome!
Aleluja!
Tonćika
DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU