Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 16, 21-27

U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.

Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«

Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«

Riječ Gospodnja.

Današnje čitanje svetog Evanđelja po Mateju nas poziva na svakodnevno nošenje svojih patnji, boli i križeva.
Isus naviješta  učenicima svoju muku, trpljenje, ali i uskrsnuće.
Priopćava svojim učenicima da je spoznao i da prihvaća Božju volju.
Ovdje se događa nešto zanimljivo. Veliki preokret. Petar, koga Isus hvali jer je posvjedočio da je Sin Božji nadahnut Duhom Svetim, odvraća Isusa od poslušnosti Božjoj volji riječima: „Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!“
Sotoni najviše smeta kad smo poslušni volji Božjoj pa se upliće u najintimnije međuljudske odnose kako bi nam pomrsio račune. Isus je prepoznao zamku zla koja dolazi od njegovih najbližih učenika.

Prepoznajemo li mi napasti kad dolaze preko naših najbližih? Imamo li se hrabrosti suprotstaviti ili poslušno kažemo: Imaš ti pravo. Ne mogu ja ništa napraviti. Ne želim ja trpljenje. To nije ugodno.
Isus govori svojim učenicima: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.“
Što znači odreći se samoga sebe? To znači odreći se svojih tvrdokornih stavova, svoje oholosti, svojih mjerila, koja su ujedno i ljudska, i prihvatiti Božja mjerila. Koja su Božja mjerila? To je, svakoga dana, uvijek iznova, usklađivanje sebe s Božjim pravilima. To je prihvaćanje patnje, križa s čvrstom odlučnošću da ćemo slijediti Isusa bez obzira na sve nedaće.
Isus govori: Ako me slijediš, dobit ćeš novi život.  Tko hoće spasiti svoj život, sačuvati svoje utvrde, svoje stavove, svoje grubosti, taj će izgubiti svoj život. A onaj koji izgubi svoj život, odnosno onaj koji preda svoj život Gospodinu odbacujući ovozemaljsko, materijalno, taj će ga baštiniti u izobilju.

Na koncu, sve što nam ostaje su naša djela. Isus kaže da će se svakome naplatiti po djelima njegovim.
Danas se upitajmo kakva su nam djela. Je li mjera kojom mjerimo druge prekritična, a mjera kojom mjerimo sebe prablaga?
Gospodin nas poziva da prihvatimo volju Očevu kao što ju je i On prihvatio i da svaku patnju, bol, tugu prihvatimo s čvrstom vjerom da će sve okrenuti na dobro onima koji Ga ljube i koji Ga slijede.

 Ankica

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU