Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 22, 15-21

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?«

Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«

Riječ Gospodnja.

Isus Krist je jedini pravi put, jedina prava istina i jedini pravi život! Krist, koji je naš Bog i Gospodin i u kojem je sva istina, želi nas voditi putem ljubavi, radosti, mira i svakog dobra – Božjim putem.
Na tom putu su mnoga iskušenja i prepreke. I Krist je bio iskušavan, ali je Božjom mudrošću i istinom uvijek nadvladao sva iskušenja. Krist nije pristran i zato smo svi pozvani ići i biti s Njim – nitko nije isključen.

Pozvani smo da svim narodima navješćujemo čudesna i divna Božja djela. Da bismo mogli svladati mnoge prepreke na koje nailazimo, dan nam je Duh Sveti – Duh Istine, Duh Branitelj i Tješitelj.
U sili i snazi Duha Svetog možemo sve nadvladati i činiti velike stvari za proslavu Božju.
U Duhu Svetom imamo sve što nam je potrebno za činiti Božja djela.

Znamo da smo stvoreni na sliku Božju i da se Bog u svojoj ljubavi za nas brine, zato smo i mi dužni dati Bogu Božje, a to je slava i hvala Onome koji nas je stvorio i koji nas uzdržava u svojoj ljubavi i dobroti.
Slavimo i hvalimo Onoga koji nam daje život i to ne bilo kakav, nego život u punini.

Izvan takvog života s Bogom i u Bogu, sve je ispraznost i pusta tlapnja. Dopustimo Božjem Duhu da nas uvijek vodi tim putem, da nas oslobađa svojom istinom, da nas krijepi mirom, da nas ispunja Božjom ljubavlju da bi naša radost bila potpuna.

Aleluja!

Tonćika

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU