Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 18,21-35

»Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?«
Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama.
Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug.
Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.
A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga.
Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«
Riječ Gospodnja.

Današnja misna čitanja kao i evanđelje, govore o oprostu.
Sirah nas u prvom čitanju opominje na odnos prema bližnjemu.
Poziva nas na oprost, pa kad i sami budemo molili grijesi će se naši oprostiti.
Oprost je nešto što nam otvara put Gospodinu.
U poslanici Rimljanima sv. Pavao nas poziva da živimo za Gospodina pa ako i umremo idemo Gospodinu.
Ljudi smo, slabi, griješni, teško opraštamo, lako osudimo, ali moramo se truditi iz dana u dan izlaziti iz svojih slabosti i pobjeđivati grešne sklonosti.
I sv.Petar je pitao koliko Gospodine puta da oprostim? Iz njega progovara ljudska slabost… ograničenost… nesavršenost… možda bi i mi pitali isto pitanje da smo na njegovu mjestu…
Možda nije bio zadovoljan odgovorom… ali to je put.
Iz Isusova odgovora možemo iščitati kolika je Njegova ljubav i strpljenje prema nama.
Neka nam današnje evanđelje pomogne da uđemo u situacije, događaje i osobe kojima nismo oprostili, razmislimo ima li takvih u našim srcima…? Oprostiti svome bližnjemu ponovno i ponovno ma koliko bilo teško, koliko nas nekada zaboljelo moramo oprostiti jer kako ćemo mi tražiti oprost od Gospodina a toliko puta nam ga je dao… toliko strpljenja i ljubavi primamo od Njega.
Mogli bi bez prestanka zahvaljivati kolika je dobročinstva učinio za nas. Koliko nas je puta iscijelio od slabosti, izbavio od propasti… Kako psalmist kaže: “Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv”.
Evo neka nam ove riječi budu smjernica u našem odnosu prema bližnjima. Opraštajmo od srca pa će i Otac naš nebeski oprostiti nama.
Amen.

Ivana

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU