Riječ tijelom postane i nastani se među nama.

 Početak svetog Evanđelja po Ivanu 1, 1-18

 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.

Ivan svjedoči za njega. Viče: »To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

Riječ Gospodnja.

 

Dok danas razmišljamo o Prologu Ivanova Evanđelja (Iv 1, 1-18), Ivanovo razmatranje o Božjem Sinu-Logosu, Riječi i Mudrosti doziva nam u svijest iskonski smisao naše ljudske mudrosti, riječi i misli.

Kao što čitamo da je Božja Riječ bila jedno s Bogom, tako i zaključujemo da nam je misao dana prije svega da uspostavimo skladno jedinstvo s Bogom.

Koliko smo svjesni moći i snage u Riječi – Bogu?

U njoj je život, svijetlo, svijetlo koje pobjeđuje svaku tamu. Koji prime svijetlo i posvjedoče za svijetlo, žive u svijetlu i imaju milost da postanu djeca Božja.

Mi smo na žalost kao ljudi toliko rastreseni i opterećeni ovozemaljskim mislima, naše misli lutaju kojekuda, što je izvor svih naših poteškoća i neprilika.

Zato je Božji Sin došao pomoći nam da usredotoči naše misli na Boga , jer je to nasušna potreba za zdrav ljudski život.

Krist, Božji Logos, Božja Riječ i Misao, jedno je s onim što misli i izriče. I kad je izgovorena Riječ, to jest i kada dolazi na zemlju i kada misli i koristi se ljudskim sposobnostima, On je jedno s Ocem i ništa i ništa ne može ugroziti to jedinstvo. On nas uči kako živjeti na zemlji, a biti u punom zajedništvu s Bogom.

On ni po čemu nije udaljen od Oca.

Krist je i došao da bi nam omogućio uspostaviti jedinstvo misli i duha, ljubavi i srca, jedinstvo s Ocem.

Okrenimo se stoga razmatranju Božje riječi koja je postala čovjekom.

Zamolimo ga da nas oslobodi svih napasti kojima je podložna naša misao, te mu dopustimo da nam očisti nutrinu i dadne joj pravo nadahnuće za život.

Molimo da budemo jedno s njime kao što je On s Ocem, kako na zemlji tako i u vječnosti.

Amen. Aleluja

Ivana

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU