Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju  3, 1-12

 

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Riječ Gospodnja.

Današnja misna čitanja nas vode u vrijeme priprave za prvi Isusov dolazak.

Izaija nevješta Mesiju, koji će svojim dolaskom na zemlju donijeti pravdu, vjernost, red i mir.

Nije dovoljno vjerovati i u nadi čekati da dođe takvo stanje, nego i mi svojim životom trebamo postati graditelji takvog svijeta.

Evanđeoski izvještaj nam govori o Ivanu Krstitelju, koji je živio u pustinji, sam sa sobom i Bogom. Bio je drugačiji od drugih, živio je pokornički život, vjerodostojan, skroman i ponizan, priznajući Isusovo prvenstvo, ali gorljiv i istinoljubiv, zato ga slušaju i vjeruju mu.

I nas Ivan potiče na drugačije življenje sadašnjosti, ukazuje na lažnu sigurnost onih koji misle da je za spasenje dovoljno biti Abrahamovi potomci ili biti kršteni, kad nam to odgovara, a ne kad treba  živjeti vjeru koju je živio Abraham. Obraćenje se treba očitovati konkretnim djelima, govori nam da poravnamo staze, da ne stavljamo sebe i svoja uvjerenja na prvo mjesto nego da dozvolimo Bogu da zauzme prvo mjesto.

I naše vrijeme, potrebno je ognjenih kršćana, ljudi osvjedočene vjere i vjerničke hrabrosti, a to nije ugodno. Ne raduju se svi istini, jer ona traži spremnost na promjenu života i priznanje vlastitih pogrešaka.

Ivan je glas, čovjek u službi Božjeg spasonosnog nauma. On nam pokazuje da Božji glasnici trebaj biti spremni odreci se vlastite sigurnosti, ustrajati na mukotrpnom putu obraćenje i svojim životom donijeti dobre plodove, a ti plodovi mogu biti samo ako su ukorijenjeni  u Kristu.

Senka

 

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA