I vi budite pripravni!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 12, 32-48

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

»Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

Riječ Gospodnja.

 

Navedeni ulomak evanđelja donosi nam Isusove upute učenicima, ako žele biti njegovi učenici. Isus kaže: “Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene…“ Upitajmo se čime to trebamo biti opasani i kakve svjetiljke trebamo upaliti? Opasani trebamo biti vjerom pouzdanja u Božju sveprisutnost, providnost. Upaljene svjetiljke su svjetiljke našeg srca koje bi trebale svijetliti ljubav. To svjetlo nije obično svjetlo, to je svjetlo koje je zapalio Gospodin u srcima svojih učenika koji povjerovaše da će Gospodin doći i spremno čekaju. To svijetlo je djelo vjere, potpunog predanja Gospodinu uvijek i u svakoj situaciji ma koliko teška bila. To su poslušni vojnici glasa Kristova. To su hodočasnici na Kristovu putu.  Jesmo li mi vojnici koji Gospodina čekaju budni? Što znači biti budan? Budnost je stanje onog koji bdi nad sobom, svojim strahovima, svojim strastima i upravlja ih Gospodinu ne dopuštajući da oni upravljaju njime. Budnost je briga za ljude koje nam je Gospodin povjerio na životnom putu. Ti ljudi su naša obitelj, može biti slučajni prolaznik, a može biti tek samo jedan znak dobre volje upućen čovjeku u potrebi. Mudro i razborito se trebamo odnositi prema svima njima bez iznimke. Bditi znači ne padati pod mišljenja i svjetonazore ovog svijeta, nego osluškivati Božji glas u svojoj nutrini i pretočiti ga u djelo. Ali “kradljivac dolazi“ u svako vrijeme da ukrade posijano i povjereno sjeme Božje ljubavi. Ponekad ne prepoznajemo da je to kradljivac jer dolazi tiho, gotovo nečujno preko medija i puni nam glavu raznim ispraznostima kao što su moć, novac i slava. A kako se sačuvati od lopova koji nam svaki dan krade mir koji Gospodin daje i ostavlja pustoš nezadovoljstva?  Gospodin kaže „bdij“, ne dozvoli da ti mržnja, nemir, zamjeranje uguše svjetlo. „Bdij“ i mudro upravljaj kao mudri upravitelj nad povjerenim ti milostima. Zli želi da spavamo i sanjamo snove ovog svijeta, a Gospodin želi da uvijek bdijemo bez prestanka svjesni Božje nagrade koja dolazi na kraju puta.

Ankica

 

 

 

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU