Da, vjerujem, svemogući, vječni i

sveti Bože, da se u ovome svijetu

ništa ne događa bez tvoje volje,

iako toliko toga ne razumijem.

 

Da, vjerujem, da si ti svakoga čovjeka

Od vječnosti želio i ljubio u potpunosti

Hvala ti na tome, dobri Bože!

 

Da, vjerujem da si jako strpljiv sa nama,

da blago i očinski postupaš s nama

iako smo još toliko kratkovidni.

 

Da, vjerujem da si u Isusu Kristu

postao čovjekom i od tada u svakome

nas čekaš, iako te mnogo

puta ne prepoznajemo.

 

Da, vjerujem da tvoj duh i danas

pokreće srca mnogih ljudi i osposobljava ih,

iako su mnogi zli duhovi na djelu.

 

Da, vjerujem da živiš usred svoje Crkve,

da je držiš na životu iako joj

mnogi okreću leđa.

 

Da, vjerujem da nikada ne prestaješ

u nemoći svoje ljubavi

očitovati svoju svemoć.

Da, vjerujem da jedino nama darivaš

budućnost i nadu daleko preko svih granica!

(Paul Weismantel)

Credo – vjerujem