Ja sam vrata ovcama.

  

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu  10, 1-10

 

U ono vrijeme: Reče Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju.« Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.

Stoga im Isus ponovno reče: »Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.«

Riječ Gospodnja.

 

Mi, koji smo djeca Oca Nebeskog – Onoga koji je sama ljubav i dobrota, također smo i braća i sestre Onoga kojeg je Bog – Otac Nebeski učinio Gospodinom i Kristom. Braća smo i sestre Onoga koji nas toliko ljubi, da je za nas grešne i slabe dao svoj život. Pokazao nam je put kojim nam je ići i dao primjer kako ga slijediti. Krist – ‘Jaganjac bez mane’, trpio je za nas. Time je pokazao nama kako i mi trebamo slijediti Njegove stope. Nije nas ostavio kao siročad nego nam je poslao svog Svetog Duha. Da bismo mogli primiti taj dar, potrebno nam je obraćenje Kristu u kojem imamo oproštenje grijeha. Jedino u sili i snazi Duha Svetoga možemo slijediti Kristov put. Pored toga što je Krist naš Spasitelj i Otkupitelj, On je i Dobri pastir i čuvar naših duša. Crkva je ovoj nedjelji dala ime ‘Dobri pastir’ da bi nam posvijestila Kristovu ulogu u Crkvi i u svijetu uopće. U Evanđelju ove nedjelje Krist za sebe kaže da je On vrata ovcama. To znači da smo jedino po Kristu i u Kristu spašeni. To su jedina prava vrata u ‘ovčinjak’. Svaki drugi ulaz u ‘ovčinjak’ koriste oni koji stadu samo štete i ne žele mu dobro. Takve Krist naziva razbojnicima i kradljivcima.

Krist – Dobri pastir čuva svoje stado, svaku ovcu koja luta traži, svaku svoju ovcu zove imenom i svoje stado izvodi na izobilnu pašu. Krist je jedini koji je došao da dade život u izobilju, a svi drugi da naštete ili oduzmu život.  Gospodine, molimo Te za milost da uvijek možemo čuti i prepoznati Tvoj glas i ići za njim i molimo Te da se odrečemo svake zavodljivosti ovoga svijeta.  Gospodine, daj da Te uvijek slijedimo i radosna srca Tebi pjevamo: Gospodine, Ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam…..

 

Tonćika

 

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA