Krotka sam i ponizna srca.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 11, 25-30

U ono vrijeme reče Isus:

»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.

Ulomak današnjeg Matejeva evanđelja, poučava nas da snaga i  nasilje umnih ne mogu pomoći da shvatimo objavu Božije ljubavi, nju shvaćaju maleni, oni koji prihvaćaju da žive duh evanđelja. Isus želi reći da su maleni mudri, jer se daju poučiti, oni žive u jednostavnosti srca, osjećajući Božiju blizinu, prihvaćajući Boga kao najveći dar.
Maleni otkrivaju Boga, koji je bliz, dolazi u susret i poučava putu života i spasenja, otkrivaju da je Bog središte njihovog života, klanjaju mu se i žive od svake riječi koja izlazi iz Božijih usta. Za njih je Bog, Otac, koji se objavljuje i pomaže svojoj djeci da dođu do vječnog doma, u kojem je pripravio stanove za svoju djecu.
Ako sebe smatramo pametnima i samouvjerenima, to ćemo manje jednostavno prihvaćati Božiju istinu o životu, što više držimo da smo mudri i umni, to ćemo manje držati do Božije mudrosti, koja jedino može čovjeka učiniti mudrim.
Ako uzmemo Isusov jaram, nije teško biti čestit u poslu, imati poštovanja, strpljivosti i ljubavi prema svakom čovjeku, činiti po savjesti ono što treba činiti, takav čovjek je miran, vedar i radostan, makar bio neshvaćen i neprihvaćen. Za njih je Kristov jaram sladak i breme lako, ne zato što vole patnje, nego zato što osjećaju duboki mir dok čine dobro, unatoč nevoljama. Taj mir ne može dati nikakva zabava ni ovozemaljski probitak, on dolazi iznutra, od Boga.
Današnji svijet i mentalitet zagovara život dokazivanja ljudskih veličina, koje samovoljno odlučuju o svome životu. Suvremeni čovjek, koji se hvali svojim postignućima, zaboravi spoznati istinsku mudrost, koja se ne mjeri tehnologijom i izvanjskim napretkom. Mnogi su otupjeli za osjećaj za Boga, srce se ohladilo za Božiju prisutnost, Božija uloga za njih je sporedna i nebitna.
Ako primamo od Boga vječnu istinu i neprolaznu ljubav, onda se nasićujemo pravom hranom i pronalazimo svoj spokoj i mir. Taj mir nije zemaljska sigurnost, nego otvorenost Duhu Svetom, koji prosvjetljuje svojom istinom. Mir ne možemo naći ako odbacujemo jaram odgovornosti za zemaljski život. Isusov jaram omogućuje da se nosimo sa životnim brigama i da ne bježimo od bremena života, jer Isus daje stabilnost i mir.
“Pokaži mi Isuse, kako biti malen i jednostavan, da u Tebi pronađem spokoj duši svojoj i nagradu vječnog života”. Amen.
Senka
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU