Krotka sam i ponizna srca.

Čitanje svetog evanđelja po Mateju 11, 25-30

U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.
Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.
Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.
Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.

Može li ikoji jaram biti sladak i bilo koje breme lako? Može, premda je to na početku teško razumljivo.
Shvatimo li da nije bitan jaram, muka, nevolja već zašto i zbog čega ga nosimo.
Za ono što čovjek voli, što mu ispunja život smislom, nije teško podnijeti žrtvu i činiti to s radošću.
Koliko je nešto teško u mom životu nije uopće pitanje, nego kakvog smisla to ima za mene.
Zar je strašna muka biti čestit u poslu, poštovati svoj i tuđi brak, imati poštovanja, strpljivosti i ljubavi prema svakom čovjeku.

Kad smo izmoreni, opterećeni, neshvaćeni, ne prihvaćeni, imamo kome doći.
Gospodar neba i zemlje, naš Gospodin Isus uvijek ima ispruženu ruke prema nama i nudi pravu pomoć.
Boraveći u njegovoj prisutnosti shvaćamo tko smo i koji je smisao našeg života.
Učimo shvaćajući što znači ljubiti i biti ljubljen.
Primamo pravi mir, duboki mir bez obzira na okolnosti. Učimo kako činiti dobro i kako biti ispunjen.
Božji zakon srce sladi jer ono što nam daje osposobljuje nas za Život.
Bog nam daruje Mudrost, objavljuje je malenima. Tko su maleni?
Oni, koji spoznaju vlastito neznanje i ograničenost. Među njima ima poznatih ljudi, znanstvenika, filozofa.
Maleni su oni koji su zapravo mudri jer ne umišljaju da sve najbolje znaju, nego se uvijek daju proučiti.
Imamo svog Učitelja. Tko njegove zakone ponizno slijedi čini sebi i drugima dobro.
Božjem čovjeku otvaraju se vrata vječnosti. Evo, tvoj Kralj dolazi k tebi, pravedan, kao spasitelj, u poniznosti.
Pruži mu ruku i nasljeduj ga. Budi malen i ponizan.

(Lidi)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU