Credo – vjerujem

Credo – vjerujem

Da, vjerujem, svemogući, vječni i sveti Bože, da se u ovome svijetu ništa ne događa bez tvoje volje, iako toliko toga ne razumijem.   Da, vjerujem, da si ti svakoga čovjeka Od vječnosti želio i ljubio u potpunosti Hvala ti

KRUNICA

KRUNICA

Dragi brate/draga sestro! Neka ti krunica postane blagoslovom. Neka ti bude putokaz na putu do Boga i neka ti podari milost potpunog opredjeljenja za Boga. Tako da Krist bude po tebi prepoznatljiv. Neka te vodi ka žrtvi, da bi Isusa

GOSPODNJA MOLITVA

GOSPODNJA MOLITVA

Ne mogu reći OČE, ako ne iskazujem ovaj uzajamni međuljudski odnos u svom svakodnevnom životu. Ne mogu reći NAŠ, ako u mojoj religiji nema prostora za druge i za njihove potrebe. Ne mogu reći KOJI JESI NA NEBESIMA, ako su

POHVALA

POHVALA

POHVALA “Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo!” (Ps 103,1). U svakom dijelu Svetoga Pisma, Bog potvrđuje važnost pohvale. Vjerujem da imamo mnogo toga naučiti o iznenađujućoj otajstvenoj snazi te ponizne aktivnosti. Kada hvalimo