ANEMIČNA MOLITVA

ANEMIČNA MOLITVA

        Bdijte i molite!                                                                                                                                                      Krist      Treba moliti. Sve je ostalo prazno i ništavno. Treba moliti da ustraješ u tom strašnom svijetu. Treba moliti da sačuvaš čistoću. Treba moliti da dostigneš snagu čekanja.                                                                                                                                          Leon Bloy   Španjolski

MOLITVA, KOJA PRODUHOVLJUJE

MOLITVA, KOJA PRODUHOVLJUJE

  Tko dobro moli, dobar je kršćanin. Tko loše moli, loš je kršćanin. Tko ništa ne moli, uopće nije kršćanin.                                                                             Arnold  Janssen Dajte mi čovjeka molitve i bit će sposoban za sve. Moći će reći sa sv. Pavlom: sve mogu