O nama

Galerija


Zadnje objave

 • U Tvojoj Prisutnosti

  U Tvojoj Prisutnosti

  Ko Mojsije pred Gorućim grmom na Horebu stojim bosa, ozarena pred Licem Svjetlosti. A obuća mi sa štapom pripravna, dok Put otkrivam u Tvojoj Prisutnosti. Čekaš me sa čežnjom dubokom ko more, a ja pred Tobom kap sam, što žudi
 • DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

  DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

  Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 1,35-42 U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova
 • KRŠTENJE GOSPODINOVO

  KRŠTENJE GOSPODINOVO

  Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina. Čitanje svetog Evanđelja po Marku 1, 7-11 U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
 • DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

  DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

  Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Početak svetog Evanđelja po Ivanu 1, 1-18 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez
 • SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

  SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

  Dijete je raslo puno mudrosti. Čitanje svetog Evanđelja po Luki 2,22-40 Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka